Знание

Тук можете да се запознаете с всички видове дървесна растителност, които се срещат на територията на България. Засега те са малко над 250 и повечето от тях се срещат в градска среда. Всеки вид е представен със снимки и информация за своето семейство, род, произход, общи характеристики и изисквания към средата.

Семейство Айлантови (Simaroubaceae)

Род Айлант (Ailanthus)

Семейство Блатеви (Lythraceae)

Род Лагерстромия (Lagerstromeia)

Семейство Борови (Pinaceae)

Род Бор (Pinus)

Смята се, че борът помага на хората да възвисят духа си, носи им спокойствие и творческо вдъхновение. В много култури е символ на дълголетие, издръжливост и скромност.

Род Ела (Abies)

Помага на хора с твърда черупка и мека сърцевина, способства за емоционалното съзряване. Олицетворение на красотата, силата и величието, носителка на божествената светлина. Самият ѝ вид излъчва достойнство и вдъхва респект, затова се описва и като „царица на гората“.

Род Лиственица (Larix)

Едновременно крехка и силна, тя е майстор на оцеляването. Символизира изконната вяра в собствените цели, помага на човек да извърви пътя си без озлобление.

Род Смърч (Picea)

Символ на надеждата, понеже изглежда силно и здраво и израства бързо. Смолата на смърча има способността да показва на хората верния път, когато загубят посоката. Смята се също, че смърчът изяснява заплетени ситуации и освобождава от зависимости. Според някои горски - най-онеправдания род, тъй като докато дръвчето е малко - повечето хора го наричат „еличка“, а като порасне му казват „бор“ :)

Семейство Брезови (Betulaceae)

Род Бреза (Betula)

Род, който е олицетворение на красотата - външна и вътрешна. На емоциите. Символизира интуицията и спонтанните действия. В Източна и в Северна Европа брезата е смятана за дърво на любовта, на живота и на щастието.

Род Габър (Carpinus)

в Средновековието се описва като дърво на акушерките, които често го използвали като лек в практиката си. Смята се за символ на смелост, постоянство и справедливост.

Семейство Брошови (Rubiaceae)

Семейство Брястови (Ulmaceae)

Род Бряст (Ulmus)

Смята се, че разпространява положителни импулси и олицетворява креативността и динамиката на битието. В славянските митове брястът е представен като антидемонично растение. Всички предмети, изработени от бряст, имали силата да прогонват злото.

Семейство Букови (Fagaceae)

Род Бук (Fagus)

Символизира вечността, помага на хора на умствения труд да преоткрият целите си, лекува душевни страдания. В миналото приписвали на бука способността да предрича бъдещето и го използвали за прогноза на времето през зимата: ако в началото на ноември дънерът на бук се удари с брадва и раната остане суха, трябва да се очаква сурова зима. *Подходящ за къщичка на дърво.

Род Дъб (Quercus)

Дъбът често е улучван от мълнии и затова се вярва, че по време на буря не бива да се стои под дървото. Символ на устойчивост, добродетел и истина. *Подходящ за къщичка на дърво.

Род Кестен (Castanea)

Кестенът има дълбоки корени и помага на стресираните хора да подредят мислите си. В християнската символика това дърво въплъщава божествеността, целомъдрието и победата над изкушението.

Семейство Върбови (Salicaceae)

Род Върба (Salix)

Върбата олицетворява спокойствието и хармонията, дарява сила и утеха, лекува душевни страдания и задълбочава връзката с майката земя.

Род Топола (Populus)

Според легенди кръстът, на който бил разпънат Христос, бил направен от топола. Оттогава листата й треперят. Тополата означава духовно развитие и вдъхва на хората кураж в трудни времена.

Семейство Гинкови (Ginkgoaceae)

Семейство Джелови (Aquifoliaceae)

Семейство Зърнастецови (Rhamnaceae)

Род Хинап (Ziziphus)

Семейство Киселтрънкови (Berberidaceae)

Семейство Клокочкови (Staphyleaceae)

Семейство Лаврови (Lauraceae)

Семейство Лападови (Cercidiphyllaceae)

Род Церцидифилум (Cercidiphyllum)

Семейство Липови (Tiliaceae)

Род Липа (Tilia)

Липата умиротворява и благоприятства растежа и промяната, облекчава и лекува рани. Смята се за "lignum sacrum" (свято дърво), защото от дървесината ѝ са изработени много статуи и дърворезби на светци.

Семейство Луличкови (Caprifoliaceae)

Семейство Маслинови (Oleaceae)

Род Ясен (Fraxinus)

Свързва трите свята — подземното царство, светът на хората и небесния свят на боговете. Символизира промяната, съзиданието, разгръщането на душевния потенциал. Символ е на живота, на силата и близостта до божественото.

Семейство Мелиеви (Meliaceae)

Семейство Нарови (Punicaceae)

Род Нар (Punica)

Семейство Орехови (Juglandaceae)

Род Орех (Juglans)

Служат за разграничаване и често ги садят в края на имота. Смята се, че отделянето от външния свят прояснява вътрешния поглед.

Семейство Палмови (Arecaceae)

Род Трахикарпус (Trachycarpus)

Семейство Пауловниеви (Paulowniaceae)

Семейство Пиренови (Ericaceae)

Семейство Розови (Rosaceae)

Род Ериоботия (Eriobotya)
Род Круша (Pyrus)

Някога се е смятало, че дивите трънливи круши са обиталища на дяволи и вещици, които използвали кората им за черна магия. През Средновековието крушите служели за любовен оракул, като младежите се допитвали до ябълковото, а девойките – до крушовото дърво.

Род Мушмула (Mespilus)

Семейство Сапиндусови (Sapindaceae)

Род Китайски мехурник (Koelreuteria)
Род Клен/Явор (Acer)

Освобождава от страх, символизира уравновесеността и вътрешното спокойствие. Помага за преодоляване на стеснителността и е мост към по-висшите сфери. Яворът притежава защитна мощ срещу демони и природни стихии. *Подходящ за къщичка на дърво.

Семейство Седефчеви (Rutaceae)

Семейство Слезови (Malvaceae)

Семейство Смрадликови (Anacardiaceae)

Семейство Таксодиеви (Taxodiaceae)

Род Вечнозелена Секвоя (Sequoia)
Род Гигантска секвоя (Sequoiadendron)
Род Криптомерия (Cryptomeria)

Семейство Тисови (Taxaceae)

Род Тис (Taxus)

От една страна е символ на смъртния покой, а от друга – на вечния живот. В нордическата митология осигурява защита срещу магии и зли духове.

Семейство Хортензиеви (Hydrangeaceae)

Семейство Чашкодрянови (Celastraceae)

Семейство Чемширови (Buxaceae)

Семейство Черничеви (Moraceae)

Род Бросунеция (Broussonetia)
Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.