Бял дрян

Cornus alba

вид:
Cornus alba (Бял дрян)
род:
Cornus (Дрян)
семейство:
Cornaceae (Дрянови)
произход:
Сибир, Манджурия и Корея

общо за вида

Cornus alba ( Бял дрян ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.