ДЪРВО
по
ДЪРВО

Включи се в кампанията на
ЕдноДърво за картиране
на градските дървета
легенда
бордюр
тротоар
сграда
ЕдноДърво е инициатива за създаване
на дигитална карта на градската
дървесна растителност.
Проектът ангажира доброволци и
специалисти в crowdsourcing
картиране на градските дървета.

Партньори