Всяко
едно дърво
е ценно

Включи се в инициативата на
ЕдноДърво за създаване на дигитална
карта на градската дървесна
растителност от 15 май 2021 г.
легенда
бордюр
тротоар
сграда
приоритетна зона
ЕдноДърво е инициатива за създаване
на дигитална карта на градската
дървесна растителност.
Проектът ангажира доброволци и
специалисти в crowdsourcing
картиране на градските дървета.

Партньори