Бодлива миризлива върба

Elaeagnus pungens

вид:
Elaeagnus pungens (Бодлива миризлива върба)
род:
Elaeagnus (Миризлива върба)
семейство:
Elaeagnaceae (Миризливовърбови)
произход:
Япония

общо за вида

Elaeagnus pungens ( Бодлива миризлива върба ) e широколистно, вечно зелено дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.