Европейска лиственица

Larix decidua

вид:
Larix decidua (Европейска лиственица)
род:
Larix (Лиственица)
семейство:
Pinaceae (Борови)
произход:
Алпи и Карпати

общо за вида

Larix decidua ( Европейска лиственица ) e иглолистно, дърво. , корона.

изисквания

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.