Палмоволистен клен

Acer palmatum

вид:
Acer palmatum (Палмоволистен клен)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Япония и Кореа

общо за вида

Acer palmatum ( Палмоволистен клен ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.