Бигнониевидна каталпа

Catalpa bignonioides

вид:
Catalpa bignonioides (Бигнониевидна каталпа)
род:
Catalpa (Каталпа)
семейство:
Bignoniaceae (Бигнониеви)
произход:
Югоизточна Северна Америка

общо за вида

Catalpa bignonioides ( Бигнониевидна каталпа ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.