Горун

Quercus petraea

вид:
Quercus petraea (Горун)
род:
Quercus (Дъб)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Европа, Мала Азия, Кавказ

общо за вида

Quercus petraea ( Горун ) e широколистно, дърво с бавен растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), яйцевидна корона. Расте на надморска височина до 1600 метра.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.