Дива круша

Pyrus pyraster

вид:
Pyrus pyraster (Дива круша)
род:
Pyrus (Круша)
семейство:
Rosaceae (Розови)
произход:

Общо за вида

Pyrus pyraster ( Дива круша ) e плодно, дърво. , корона.

Изисквания

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.