Яйцевидна каталпа

Catalpa ovata

вид:
Catalpa ovata (Яйцевидна каталпа)
род:
Catalpa (Каталпа)
семейство:
Bignoniaceae (Бигнониеви)
произход:
Китай

общо за вида

Catalpa ovata ( Яйцевидна каталпа ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.