Сива топола

Populus × canescens

вид:
Populus × canescens (Сива топола)
род:
Populus (Топола)
семейство:
Salicaceae (Върбови)
произход:

общо за вида

Populus × canescens ( Сива топола ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (с просветлявания), яйцевидна корона. Страничните клонки са последователно разположени. Расте на надморска височина до 1000 метра.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.