Теснолистна миризлива върба

Elaeagnus angustifolia

вид:
Elaeagnus angustifolia (Теснолистна миризлива върба)
род:
Elaeagnus (Миризлива върба)
семейство:
Elaeagnaceae (Миризливовърбови)
произход:
Централна и Югозападна Азия

общо за вида

Elaeagnus angustifolia ( Теснолистна миризлива върба ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.