Обикновена смрадлика

Cotinus coggygria

вид:
Cotinus coggygria (Обикновена смрадлика)
род:
Cotinus (Смрадлика)
семейство:
Anacardiaceae (Смрадликови)
произход:
Южна Европа, Средиземноморие, Кавказ, Хималаи

общо за вида

Cotinus coggygria ( Обикновена смрадлика ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), топчеста корона.

изисквания

Видът е студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.