Обикновена клокочка

Staphylea pinnata

вид:
Staphylea pinnata (Обикновена клокочка)
род:
Staphilea (Клокочка)
семейство:
Staphyleaceae (Клокочкови)
произход:

Общо за вида

Staphylea pinnata ( Обикновена клокочка ) e широколистно, дърво. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона. Расте на надморска височина от 500 до 1000 метра.

Изисквания

Видът е сенколюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.