Японски хамамелис

Hamamelis japonica

вид:
Hamamelis japonica (Японски хамамелис)
род:
Hamamelis (Хамамелис)
семейство:
Hamamelidaceae (Хамамелидови)
произход:
Япония

общо за вида

Hamamelis japonica ( Японски хамамелис ) e широколистно, листопадно дърво. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава ажурна, разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е умерено студоустойчив ( до -25С ).

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.