Обикновена леска

Corylus avellana

вид:
Corylus avellana (Обикновена леска)
род:
Corylus (Леска)
семейство:
Betulaceae (Брезови)
произход:
Европа, Северозападна Африка, Мала Азия

общо за вида

Corylus avellana ( Обикновена леска ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от пета величина ( H < 5m ) и създава плътна (с просветлявания), елиптична корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.