Полски ясен

Fraxinus oxycarpa

вид:
Fraxinus oxycarpa (Полски ясен)
род:
Fraxinus (Ясен)
семейство:
Oleaceae (Маслинови)
произход:
Южна Европа, Персия и Туркестан

общо за вида

Fraxinus oxycarpa ( Полски ясен ) e широколистно, листопадно дърво. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени. Расте на надморска височина до 800 метра.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.