Обиновен габър

Carpinus betulus

вид:
Carpinus betulus (Обиновен габър)
род:
Carpinus (Габър)
семейство:
Betulaceae (Брезови)
произход:
Средн и Южна Европа,Югозападна Азия

общо за вида

Carpinus betulus ( Обиновен габър ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.