Партньори

Mastercard

Mastercard е мулти инфраструктурна технологична компания, „кръвоносна система“ от партньори - банки, технологични иноватори, големи търговци и малки и средни предприятия, правителства, милиони картодържатели. Както в България, така и в световен план, брандът работи за образоване и ангажиране на тази огромна сила за по-голям и фокусиран ефект върху опазването на природното богатство. Докато глобалната им инициатива Priceless Planet Coalition адресира ключови горски обезлесявания по света, зелената мрежа на Mastercard в България цели холистична подкрепа на природата през популяризиране и подпомагане за различни наболели проблеми на устойчивото развитие - градските пространства, застрашени диви животни, чиста и здравословна храна, замърсяване на водни басейни и много други. Заедно с партньорите си компанията популяризира, образова и ангажира всички, които носят нейното лого в портфейлите си в името на здравето на нашето утре.

Банка ДСК

Опазването на околната среда е сред основните приоритети за устойчиво развитие на Банка ДСК. Инвестициите в зелени проекти заемат 91 млн. евро от кредитния портфейл на банката в края на 2020 г. и са свързани основно с изграждане на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на оборудване за рециклиране. В партньорство с дъщерното си дружество Регионален фонд за градско развитие (РФГР), Банка ДСК подкрепя устойчиви проекти за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в страната, сред които читалища, стадиони, плувни басейни. Компанията участва и във финансиране на проекти за осигуряване на екологичен обществен транспорт заедно с РФГР и ОТП Лизинг, друго нейно дъщерно дружество. За своя екип Банка ДСК организира всеки сезон „Зелена седмица“, в рамките на която служителите споделят информация и съвети по дадена зелена тема – вода, отпадъци, хартия, електричество, и участват в различни „зелени“ предизвикателства.

Софияплан

Софияплан e предприятието за пространствено и стратегическо планиране на Столичната община. Мултидисциплинарният му екип работи в диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за градската среда и развитието на общината и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Софияплан подпомага ЕдноДърво, като предоставя по-детайлна и точна картна основа в обхвата на Столична община.

Imp-Act Agency

Imp-Act е консултантска и комуникационна агенция за брандове и инициативи, които развиват средата. Компанията разработва професионални комуникационни стратегии и кампании, които оставят позитивен отпечатък и от които печелят едновременно бизнеса, хората и градовете, в които живеем. Агенцията работи за ЕдноДърво, като привлича и координира партньорства и разработва и реализира комуникационна стратегия и кампания за популяризиране на проекта.

Зелена София

Зелена София е проект на Столична община, който стартира през есента на 2016 г. и има за цел да координира всички нейни политики, свързани с устойчивото развитие на града. Екипът подкрепя ЕдноДърво още в зората на неговото създаване като интернет платформа по време на #BG10xEU Хакатон 2017.

ОП „Паркове и градски градини“ - СО

ОП „Паркове и градски градини“ е общинското предприятие, което се грижи с любов и отдаденост за някои от най-представителните публични обекти на зелената система в столицата. Помага на инициативата ЕдноДърво с експертиза, знания и идеи.