Терпентинов кукуч

Pistacia terebinthus

вид:
Pistacia terebinthus (Терпентинов кукуч)
род:
Pistacia (Кукуч)
семейство:
Anacardiaceae (Смрадликови)
произход:
Иран

общо за вида

Pistacia terebinthus ( Терпентинов кукуч ) e широколистно, дърво. Видът е от пета величина ( H < 5m ) и създава , топчеста корона. Расте на надморска височина до 400 метра.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.