Синя дугласка

Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens

вид:
Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens (Синя дугласка)
род:
Pseudotsuga (Псевдоцуга)
семейство:
Pinaceae (Борови)
произход:
Западна Северна Америка

общо за вида

Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens ( Синя дугласка ) e иглолистно, вечно зелено дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава , вретеновидна (тяснопирамидална) корона.

изисквания

Видът е умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.