Обикновен воден габър

Ostrya carpinifolia

вид:
Ostrya carpinifolia (Обикновен воден габър)
род:
Ostrya (Воден габър)
семейство:
Betulaceae (Брезови)
произход:
Европа и Западна Азия

общо за вида

Ostrya carpinifolia ( Обикновен воден габър ) e широколистно, дърво. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава , конусовидна корона. Расте на надморска височина до 1000 метра.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.