Кавказка копривка

Celtis caucasica

вид:
Celtis caucasica (Кавказка копривка)
род:
Celtis (Копривка)
семейство:
Cannabaceae (Конопови)
произход:
Балкански полуостров, Мала Азия, Кавказ, Афганистан

общо за вида

Celtis caucasica ( Кавказка копривка ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са последователно разположени. Расте на надморска височина от 600 до 1500 метра.

изисквания

Видът е умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.