Южна копривка

Celtis australis

вид:
Celtis australis (Южна копривка)
род:
Celtis (Копривка)
семейство:
Cannabaceae (Конопови)
произход:
Европа, Мала Азия, Северна Африка

общо за вида

Celtis australis ( Южна копривка ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), обратнояйцевидна корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.