Черна елша

Alnus glutinosa

вид:
Alnus glutinosa (Черна елша)
род:
Alnus (Елша)
семейство:
Betulaceae (Брезови)
произход:
Европа, Северна Африка, Мала Изия

общо за вида

Alnus glutinosa ( Черна елша ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (с просветлявания), обратнояйцевидна корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.