Красива каталпа

Catalpa speciosa

вид:
Catalpa speciosa (Красива каталпа)
род:
Catalpa (Каталпа)
семейство:
Bignoniaceae (Бигнониеви)
произход:
Североизточна Северна Америка

общо за вида

Catalpa speciosa ( Красива каталпа ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (с просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.