Широколистна калмия

Kalmia latifolia

вид:
Kalmia latifolia (Широколистна калмия)
род:
Kalmia (Калмия)
семейство:
Ericaceae (Пиренови)
произход:
Източна Северна Америка

общо за вида

Kalmia latifolia ( Широколистна калмия ) e широколистно, вечно зелено дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава , разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е сенколюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.