Оголена копривка

Celtis planchoniana

вид:
Celtis planchoniana (Оголена копривка)
род:
Celtis (Копривка)
семейство:
Cannabaceae (Конопови)
произход:
Източна Европа и Западна Азия

Общо за вида

Celtis planchoniana ( Оголена копривка ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), обратнояйцевидна корона. Страничните клонки са последователно разположени.

Изисквания

Видът е умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.