Ръбест чашкодрян

Euonymus europaeus

вид:
Euonymus europaeus (Ръбест чашкодрян)
род:
Euonymus (Чашкодрян)
семейство:
Celastraceae (Чашкодрянови)
произход:
Европа, Мала Азия, Кавказ и Западен Сибир

общо за вида

Euonymus europaeus ( Ръбест чашкодрян ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от пета величина ( H < 5m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.