Обикновен чемшир

Buxus sempervirens

вид:
Buxus sempervirens (Обикновен чемшир)
род:
Buxus (Чемшир)
семейство:
Buxaceae (Чемширови)
произход:
Южна Европа, Северна Африка и Мала Азия

общо за вида

Buxus sempervirens ( Обикновен чемшир ) e широколистно, вечно зелено дърво с бавен растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.