Евроамериканска топола

Populus × euramericana

вид:
Populus × euramericana (Евроамериканска топола)
род:
Populus (Топола)
семейство:
Salicaceae (Върбови)
произход:

общо за вида

Populus × euramericana ( Евроамериканска топола ) e широколистно, дърво с бърз растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (с просветлявания), корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.