Домашен кестен

Castanea sativa

вид:
Castanea sativa (Домашен кестен)
род:
Castanea (Кестен)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Кавказ, Мала Азия, Средиземноморие

общо за вида

Castanea sativa ( Домашен кестен ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.