Дървовидна леска

Corylus colurna

вид:
Corylus colurna (Дървовидна леска)
род:
Corylus (Леска)
семейство:
Betulaceae (Брезови)
произход:
Балкански полуостров, Мала Азия

общо за вида

Corylus colurna ( Дървовидна леска ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (с просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.