Обикновен глог

Crataegus laevigata

вид:
Crataegus laevigata (Обикновен глог)
род:
Crataegus (Глог)
семейство:
Rosaceae (Розови)
произход:

Общо за вида

Crataegus laevigata ( Обикновен глог ) e широколистно, дърво. Видът е от висок храст ( H 3-5m ) и създава , корона.

Изисквания

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.