Мъждрян

Fraxinus ornus

вид:
Fraxinus ornus (Мъждрян)
род:
Fraxinus (Ясен)
семейство:
Oleaceae (Маслинови)
произход:
Южна Европа и Мала Азия

общо за вида

Fraxinus ornus ( Мъждрян ) e широколистно, листопадно дърво. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (без просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени. Расте на надморска височина до 1200 метра.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.