Американски ясен

Fraxinus americana

вид:
Fraxinus americana (Американски ясен)
род:
Fraxinus (Ясен)
семейство:
Oleaceae (Маслинови)
произход:
Северна Америка

общо за вида

Fraxinus americana ( Американски ясен ) e широколистно, листопадно дърво. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), яйцевидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.