Японски клен

Acer japonicum

вид:
Acer japonicum (Японски клен)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Япония

общо за вида

Acer japonicum ( Японски клен ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от пета величина ( H < 5m ) и създава ажурна, разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.