Обикновена смокиня

Ficus carica

вид:
Ficus carica (Обикновена смокиня)
род:
Ficus (Смокиня)
семейство:
Moraceae (Черничеви)
произход:
Средиземноморие, Югозападна Азия

общо за вида

Ficus carica ( Обикновена смокиня ) e широколистно, дърво с бавен растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.