Обикновена маклура

Maclura aurantiaca

вид:
Maclura aurantiaca (Обикновена маклура)
род:
Maclura (Маклура)
семейство:
Moraceae (Черничеви)
произход:
Северна Америка

общо за вида

Maclura aurantiaca ( Обикновена маклура ) e широколистно, дърво. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (без просветлявания), корона. Страничните клонки са последователно разположени.

изисквания

Видът е светлолюбив и умерено студоустойчив ( до -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.