Дървовидна смрика

Juniperus excelsa

вид:
Juniperus excelsa (Дървовидна смрика)
род:
Juniperus (Смрика)
семейство:
Cupressaceae (Кипарисови)
произход:
Югоизточна Европа и Мала Азия

Общо за вида

Juniperus excelsa ( Дървовидна смрика ) e иглолистно, вечно зелено дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава , широко пирамидална корона.

Изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз Creative Commons Attribution-ShareAlike.