Маклен

Acer monspessulanum

вид:
Acer monspessulanum (Маклен)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Средиземноморие, Кавказ, Мала Азия

общо за вида

Acer monspessulanum ( Маклен ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), топчеста корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.