Източен бук

Fagus orientalis

вид:
Fagus orientalis (Източен бук)
род:
Fagus (Бук)
семейство:
Fagaceae (Букови)
произход:
Балкански полуостров, Мала Азия

общо за вида

Fagus orientalis ( Източен бук ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от първа величина ( H > 30m ) и създава плътна (без просветлявания), обратнояйцевидна корона. Расте на надморска височина от 700 до 800 метра.

изисквания

Видът е сенколюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.