Обикновен дрян

Cornus mas

вид:
Cornus mas (Обикновен дрян)
род:
Cornus (Дрян)
семейство:
Cornaceae (Дрянови)
произход:
Европа, Кавказ и Югозападна Азия

общо за вида

Cornus mas ( Обикновен дрян ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), топчеста корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.