Дребнолистен бряст

Ulmus pumila

вид:
Ulmus pumila (Дребнолистен бряст)
род:
Ulmus (Бряст)
семейство:
Ulmaceae (Брястови)
произход:
Източен Сибир, Северен Китай, Туркестан, Манджурия

общо за вида

Ulmus pumila ( Дребнолистен бряст ) e широколистно, дърво. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), кълбовидна корона. Страничните клонки са последователно разположени. Проявява слаба фитонцидна активност.

изисквания

Видът е светлолюбив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е средноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.