Тритичинкова върба

Salix triandra

вид:
Salix triandra (Тритичинкова върба)
род:
Salix (Върба)
семейство:
Salicaceae (Върбови)
произход:
Европа, Сибир, Китай, Япония

общо за вида

Salix triandra ( Тритичинкова върба ) e широколистно, дърво. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), корона. Расте на надморска височина до 1500 метра.

изисквания

Към почвените условия е средно взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.