Пенсилвански ясен

Fraxinus pennsylvanica

вид:
Fraxinus pennsylvanica (Пенсилвански ясен)
род:
Fraxinus (Ясен)
семейство:
Oleaceae (Маслинови)
произход:
Северна Америка

общо за вида

Fraxinus pennsylvanica ( Пенсилвански ясен ) e широколистно, листопадно дърво. Видът е от втора величина ( H 20-30m ) и създава плътна (с просветлявания), яйцевидна корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е взискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.