ЕдноДърво
е инициатива, целяща да повиши
общото познание за дърветата
в градска среда.

По този начин се надяваме да подобрим качествено
планирането, проектирането и стопанисването
на зелената система в градовете
по света и у нас.

За целта разработваме интернет платформа.
През нея, посредством мобилните си устройства,
граждани и експерти могат лесно и удобно
да въвеждат подробна информация за
съществуващата дълготрайна
растителност.

Платформата има и информационен модул.
В него се съдържа изчерпателна информация
за всеки дървесен вид, срещащ се на
територията на България.

Всяко едно дърво е от значение,
а заедно можем повече!