За ЕдноДърво

ЕдноДърво е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел създаването на интерактивна карта на градските дървета. Чрез широко включване на граждани и експерти на crowdsourcing принцип, проектът ще събира и актуализира данните за градската дървесна растителност през оптимизирана за мобилно ползване интернет платформа. Данните, които генерира инициативата, ще са отворени, за да може събраната информация да се използва свободно и да подобри грижата за дърветата в града дългосрочно.

Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като създаде условия за включване на гражданите в тези процеси.

Платформата има и раздел „Знание“, който предлага богата информация за всички дървесни видове, срещащи се на територията на България, техните характеристики, особености, изисквания и свойства.

Българските градове са щастливи да разполагат със сравнително богато и разнообразно зелено наследство. Както често се случва обаче, приемаме това, което имаме за даденост и не не се грижим по най-добрия начин за него.

Навременната и организирана грижа за градските дървета изисква точна и детайлна информация за местоположението, видовия състав и състоянието им. Повечето градове у нас в момента не разполагат с достатъчно такива данни, което затруднява поддръжката и увеличава риска от щети, нанесени от болни или застаряващи дървета в града.

По-голямата част от дървета в българските градове са садени в периода от 50-те до 80-те години на миналия век и днес са между 40 и 70-годишни. Много от тях, особено уличните, често са представители на дървесни видове с бърз растеж и по-кратка продължителност на живот, която намалява допълнително в агресивните условия на градската среда. Когато растат край натоварени улици и булеварди например, широко използваните у нас липа, ясен, кестен и топола живеят едва 60-80 години, а понякога и по-малко. Днес те често са с влошено здравословно състояние и симптоми на стареене - суховършия, гъбни тела, хралупи, гниене и други, което ги прави опасни за хората и тяхното имущество.

Наличието на добре структурирана, лесно достъпна и изчерпателна информация за дърветата в града би допринесло за по-доброто разбиране на техните нужди и ползите, които ние, хората, получаваме от тях.

В продължение на години разработваме технологичното решение, което да направи възможно всеки гражданин да участва в грижата за градските дървета. Дигиталната карта на ednodarvo.io е оптимизирана за мобилни устройства. На нея всеки може да отбелязва дърветата с тяхното местоположение, снимки и други данни за повреди и особености. Това може да се случи лесно и удобно през всяко мобилно устройство, докато се разхождате или се прибирате от работа. Данните, въведени в платформата от доброволци, ще могат да бъдат верифицирани допълнително от експерти, с което ще се подпомогнат значително процесите по създаване и актуализиране на публичните регистри на дълготрайната растителност в българските градове.

Инициативата ЕдноДърво стартира в София през април 2021 г. с безценната подкрепа на Mastercard и Банка ДСК - две компании, които застават зад смислени зелени проекти и подпомагат умното технологично развитие на нашите градове.

Благодарим и на всички партньорски организации, които прегърнаха идеята и ни помагат в нейната реализация: комуникационния ни партньор агенция Imp-Act, ОП Софияплан, Зелена София и всички граждани и експерти, които ще участват в дигиталното картиране на дървета в българските градове.