Мекиш

Acer tataricum

вид:
Acer tataricum (Мекиш)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Югоизточна Европа и Югозападна Азия

общо за вида

Acer tataricum ( Мекиш ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (без просветлявания), топчеста корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). По отношение замърсяването на въздуха е силноустойчив. Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.