Хартиено дърво

Broussonetia papyrifera

вид:
Broussonetia papyrifera (Хартиено дърво)
род:
Broussonetia (Бросунеция)
семейство:
Moraceae (Черничеви)
произход:
Източна Азия

общо за вида

Broussonetia papyrifera ( Хартиено дърво ) e широколистно, листопадно дърво с бавен растеж. Видът е от трета величина ( H 10-20m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона.

изисквания

Видът е светлолюбив и нестудоустойчив ( до -15С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.