Гиналски клен

Acer ginnala

вид:
Acer ginnala (Гиналски клен)
род:
Acer (Клен/Явор)
семейство:
Sapindaceae (Сапиндусови)
произход:
Източна Азия

общо за вида

Acer ginnala ( Гиналски клен ) e широколистно, листопадно дърво с бърз растеж. Видът е от четвърта величина ( H 5-10m ) и създава плътна (с просветлявания), разперена (неправилна) корона. Страничните клонки са срещуположно разположени.

изисквания

Видът е сенкоиздръжлив и студоустойчив ( под -25С ). Към почвените условия е невзискателен.

Съдържанието в раздел 'Знание' е достъпно под лиценз CC BY-SA.